Rejsebetingelser

VILKÅR OG BETINGELSER VED REJSER HOS KAJAK OG SURF

Gældende fra 31.12.2019


ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Kajak og Surf og den som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).Indgåelsen:                            En aftale om køb af en pakkerejse mellem kajak og Surf og den rejsende, indgået og bindende for begge parter,      

                                               når tilbud accepteres af den rejsende ved betaling til Kajak og SURF.  


                         


Afbestillingsforsikring:          Inden du booker, beder vi dig om at overveje, om du vil tegne en afbestillingsforsikring. kontakt din  

                                               forsikringsselvskab. Kajak og Surf kan ikke tilbyde dette.                                                kajak og Surf tilbyder følgende:

                                               Afbestiller du din rejse, hvor der er indbetalt depostum, vil dette beløb være tabt.  
                                               Afbestiller du din rejse, hvor der er mellem 60 og 45 dage til afrejse, er 50 % af rejsens pris tabt.
                                               Afbestiller du din rejse, hvor der er mindre end 45 dage til afrejse, er den totale pris for rejsen tabt.Aldersbegrænsning:.            Vores deltagere er normalt mellem 18 og 70 år. Der gives ikk dispensation i forhold til yngre deltagere, men vi laver  

                                              gerne en tur til jeres familien hvor i kan få børnene med på tur.                                             Kajak og Surf ønsker, at have en tættere dialog om, hvad den ønskede tur går ud på, og hvilken tidligere erfaring  

                                             deltageren måtte have - så ring til os... Hvis man ikke fremvisser, det nivå turen fremlægger kan vi sende dig hjem  

                                             fra turen eller du må sidde i teltet til vi kommer tilbage. 


Betaling:                              Vi modtager på vores konto i Danmark eller i Norge. Der er ikke fortrydelsesret på betalingsform.Booking:                              Du booke din rejse pr. telefon/sms. og efterfølgende indbetaler du betaling, som er aftalt. Du vil indenfor 72 timer.

                                            modtage alle relevante oplysninger vedr. din rejse og efterhånd vil du modtage fælgende (faktura, turbeskrivelse,  

                                            pakkeliste, afrejseinformation, billetter etc.)


                                            DET ER DIT EGET ANSVAR AT PRINTE FLYBILLETTERNE INDEN AFREJSE.

                                            Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle  

                                            yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt,  

                                           Grønlandsturene må man betale et mindre beløb ind kontakt, dette sker på sidste samling. hos rejsearrangøren.


                                            På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at  

                                            opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra

                                            ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.                                           Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i  

                                           forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og  

                                           yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.


                                           Ved rejser købt med indkvartering, er rejseprisen baseret på indkvarterin i værelse med flere peresoner. Udgifter til  

                                           pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og  

                                           ansvaret for disse påhviler den rejsende selv.


Betaling.                            Ved køb af pakkerejser er depositum som beskrivet på hjemmeside. Dette beløb forfalder som standard uopfordret til

                                           betaling 3 dage efter bestillingsdatoen. Ved online bestilling forfalder depositummet dog straks.


                                           Depositumsindbetalingen betragtes som bindende tilmelding. Restbeløb forfalder som aftalt. 


                                           Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, træning og ens færdigheder i kajak betragtes

                                           det som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og Kajak og Surf har ret til at hæve aftalen. I tilfælde af aftalens

                                           ophævelse skal kajak og surf meddele den rejsende dette uden unødig forsinkelse. Den rejsende er i så fald  

                                           forpligtet til at erstatte rejsearrangørens tab som følge af dennes foretagne indbetalinger i forbindelse med rejsen i  

                                           de tilfælde, hvor rejsearrangøren ikke kan få refunderet disse beløb.


Depositum og restbetaling: Rejser under 10.000 kr. betales ved bestilling, hvis man ikke har lave en aftale med Kajak og Surf på forhånd. 

                                              Restbeløbet forfalder til betaling 60 dage før afrejse.

                                              Endvidere er det dit eget ansvar at kontrollere at alle oplysningerne anført på din personlige side såsom navn,  

                                              destination, dato og afrejselufthavn er korrekte. Eventuelle uoverensstemmelser imellem det ønskede og bestilte  

                                              SKAL meddeles Kajak og surf senest 3 hverdage efter bekræftelse er afgivet. 


Krav til den rejsende:         Du skal som rejsende selv have alle formaliteter i orden, så de modsvarer de krav, der stilles for det land, hvortil der

                                            ønskes indrejse. Det betyder, at du selv skal sørge for at medbringe gyldigt pas, påtegnet evt. nødvendigt visum,

                                            samt have obligatoriske vaccinationer og andre forhold i orden, som vi har oplyst som nødvendige for rejsen.

                                            Bemærk, det er dit eget ansvar at oplyse korrekt navn ved booking. Der skal være overensstemmelse med navnet i

                                            passet og det navn, der angives på din booking og efterfølgende på den tilsendte faktura. Evt. udgifter ved

                                            udstedelse af ny flybillet afholdes af den rejsende.

                                            Kajak og Surf har fokus på sikkerhed, da vores ture forgår ude i naturen og vejret kan skrifte på turen. Det er derfor  

                                            vigtigt, at du selv har sat dig ind i vores gradueringssystem, og at den rejse, du tilmelder dig, ligger inden for din  

                                            fysiske formåen og kan lave egen og fællesredning i bølger og dårlig vejr. Dit udstur skal være i orden, før turen.  

                                            Kajak og Surf har ret til at afvis dig og stoppe din tur hvis du bliver syg, ikke kan leve op til turens nivå. I dette  

                                            tilfæld, vil du ikke få pengene tilbage. 

                                            Det er dit eget ansvar at hente relevant rejseinformation og printe billetter inden afrejse.


                                            Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter afrejsedagen. Ved rejse til et Schengen land skal passet

                                            medbringes på rejsen, da det er danske statsborgeres ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark  

                                            skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse.

                                           Ovenstående krav vedrørende pas gælder kun for personer med dansk pas.

                                           Udenlandske statsborgere bør konsultere deres egen ambassade eller konsulat for evt. specielle forhold.

 


Minimum antal deltagere:  For at rejsen kan gennemføres, kræves et minimum antal deltagere. En afgang kan pga. manglende tilslutning blive  

                                            aflyst op til 30 dage før afrejse.


Prisforhøjelser:                   Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Indtil 90 dage før afrejse  

                                            forbeholder kajak og Surf sig derfor ret til at foretage prisændringer, som forårsages af ændringer i    

                                            transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter, gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller

                                            landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.

                                            DU skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen.


                                           En rejse kan blive aflyst ved uforudsigelige eller udefrakommende forhold, som er uden for Kajak og Surf.